Waar is Citaat actief?

Citaat is thuis op het platteland. Daar gebeurt veel. Heel veel. In dat vernieuwingsproces voelt Citaat zich thuis. Wij kennen de mensen, de organisaties, hun wensen. Op allerlei deelterreinen van deze plattelandsontwikkeling zijn wij actief:

  • Land- en tuinbouw
  • Agribusiness
  • Natuur en landschap
  • Water
  • Gebiedsontwikkeling